Doprava pri nákupe nad 48 € zadarmo.

Ochrana osobných údajov

GDPR.DOC: TODO SK

 1. My, společnost ALBI, s.r.o., IČO: 36 008 303, DIČ: SK2020451268, so sídlom Oravská ulica 8557/22, 01001 Žilina, právnická osoba zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiele SRo, vložke číslo 3553/L (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává následující osobní údaje:
  1. v případě navštívení webových stránek Správce
   • ID zákazníka
   • IP adresa
   • user agent
   • cookies
 2. ID zákazníka, IP adresa, user agent a cookies budou zpracovány za účelem optimalizace zobrazení a chodu webové stránky a zajištění ochrany před kyberútoky. Takové zpracování umožňuje ust. článku 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.
 3. Tyto osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání návštěvy na webových stránkách prodávajícího a dále po dobu 3 měsíců od opuštění webových stránek.
 4. Bližší informace ke zpracování cookies naleznete v cookies liště při návštěvě webu Správce.
 5. Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými mohou být: 
  • správce webových stránek Správce, společnost PragueBest s.r.o., se sídlem
   Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438,
  • poskytovatel webhostingových služeb, společnost Tlap s.r.o., se sídlem č.p. 19, 391 43 Běleč, IČ 28094433,
  • společnost Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 023 87 727,
  • poskytovatelé úvěrových služeb,
  • provozovatelé online platebních služeb,
  • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Prodávající nevyužívá.
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení máte právo vznést námitku proti zpracování
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.
Nahoru